dinsdag 16 november 2010

Preventie: van praten naar doen

De ziektekosten rijzen de pan uit en dit patroon zal dan ook doorbroken moeten worden. We lopen tegen de grens van het haalbare aan. Hoe krijgen we Nederland weer fit? En wat is dan fit? Chronische ziektes vinden we al bijna gewoon, maar zijn die wel zo gewoon?

Je ziet verschillende reacties op een discussie op het beperken van de ziektekosten. Een groep die moord en brand schreeuwt omdat dit toch oneerlijk is voor mensen met minder geld. En er is een groep met voldoende geld die daarvoor haar schouders ophaalt. Maar zouden we ons niet een andere vraag moeten stellen? Niet hoe lossen we deze ziektes op maar hoe voorkomen we deze ziektes?

Laten we mensen weer leren om verantwoordelijk te worden voor hun eigen gezondheid. Inmiddels hebben we dat uitbesteed aan artsen. Dat betekent dat we mensen weer gaan leren wat je kunt doen aan je eigen gezondheid ondermeer door gezonde voeding, bewegen en voldoende ontspanning. Van passieve naar actieve cliënt. En alleen hulp als dat nodig is. Geen medicijnen als er andere (self supporting) mogelijkheden zijn om de ziekte aan te pakken. Dit vraagt van de gezondheidszorg een fundamentele omslag van denken en dat zal niet meevallen.

Dit weekend las ik dit artikel van Laurent de Vries, directeur van GGD Nederland. Hij geeft aan dat elke euro besteed aan een gezondere leefsstijl drie euro oplevert. Hoe kan het dan dat we in preventie blijven snijden? Welke politieke partij gaat zorgen dat er geld vrijgemaakt voor preventie? Niet voor nieuwe praatclubjes maar voor praktische onderbouwde adviezen. Ik wil graag meedenken maar ook doen!