donderdag 14 juli 2011

Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht

Er is een nieuw rapport van de Gezondheidsraad verschenen, waarin de Richtlijnen goede voeding ecologisch worden belicht. Hoewel ik het opmerkelijk vind dat de Gezondheidsraad zich met ecologie bezig houdt, heb ik het rapport helemaal gelezen.

Een paar opmerkingen. Op pagina 28 wordt gesproken over 150 tot 200 gram groenten. De richtlijn voor groenten is sinds 2006 toch 200 gram per dag? En sinds 2016 250 gram per dag.

In het rapport wordt geschreven dat we in het kader van ecologie minder dierlijke en meer plantaardig zouden moeten eten. Dat is wel bekend. Maar wat zo opvallend is, is dat op pagina 32 onderaan wordt gesteld dat vlees en zuivel belangrijke bronnen van eiwit, vitamines en mineralen zijn en erop de volgende pagina wordt gemeld dat onduidelijk is welke invloed de lagere inname van een aantal micro-nutriënten heeft op de gezondheid. Dat lijkt me nu juist de taak van de Gezondheidsraad om dat vast te stellen. Zuivel speelt in ons Nederlandse voedingspatroon een belangrijke rol en kun je dus niet zomaar verminderen, zonder daarvoor in de plaats met aanvullende adviezen te komen. Heeft er iemand een beeld wat het advies van Gezondheidsraad daarvoor zou kunnen zijn?

Op pagina 34 wordt de suggestie gewekt dat het advies om vis te eten kan worden gewijzigd naar één in plaats van twee maal vis per week*. Er wordt niet echt duidelijk aangegeven waarop dit gebaseerd is. Het lijkt een ecologische keuze in plaats van een gezondheidskeuze. Het gaat immers om omega 3, EPA en DHA. Omega 3 in planten wordt in het menselijk lichaam niet/onvoldoende omgezet in EPA en DHA en is daardoor geen volwaardige vervanging van vis(olie).

Ik ben niet de enige die kritiek heeft op het stuk van de Gezondheidsraad. Ook Lucas Reijnders (biochemicus en hoogleraar aan de Open Universiteit) geeft een reactie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Volgens hem is het wel degelijk mogelijk om de externe kosten van milieuschade door te berekenen. Dit ontbreekt in het rapport van de Gezondheidsraad.

Volgens hem ontbreekt in het advies het feit dat de gemiddelde Nederlander te veel eiwit binnen krijgt en dat met een derde zou kunnen worden verminderd.

Update 19 juli 2011
Vandaag heb ik Daan Kromhout die gesproken. Hij is o.a. vice-voorzitter van de Gezondheidsraad. Dat was verhelderend. Ik vroeg hem hoe minder vis en zuivel zou kunnen worden geïmplementeerd in onze dagelijkse voeding. Zijn antwoord was heel helder: 'Wat in het rapport staat zouden we adviseren in het kader van duurzaamheid. We moeten echter nog uitzoeken hoe dat dan zou kunnen uitpakken in een dagelijks voedingspatroon. Voorlopig blijven de huidige adviezen gehandhaafd'. Hij vindt dat dit ook zo in het rapport staat. Ik dacht begrepen te hebben dat de adviezen al aangepast zouden moeten worden, maar dat is dus nog helemaal niet aan de orde.

* Update 11 februari 2017
In de nieuwe adviezen is sinds 2016 het advies aangepast naar één keer in de week vis.