maandag 20 augustus 2012

Zorg is een grote zorg

De afgelopen weken heb ik persoonlijk met verbijstering naar het gebrabbel van de politieke partijen gekeken. Ik heb helaas niet kunnen ontdekken dat er een partij is die een visie heeft op volksgezondheid. De VVD vindt dat iedereen zo veel mogelijk zelf op moet draaien voor de eigen kosten. Schippers zei letterlijk: 'het gaat niet om kwaliteit, maar om kostenbesparing'. Wat ze daarmee bedoelt is niet echt helder. Maar ze is in ieder een voorstander van zoveel mogelijk marktwerking. Dus het aanbieden van onnodige zorg, die de gezondheidszorg nog duurder maakt. Keuzes worden door haar niet gemaakt op basis van doelmatige zorg, want ze heeft geen idee hoe je dat vaststelt. Ze zegt daarover namelijk: 'ik houd niet van statistiek'. Ik vermoed echter dat ze geen flauw idee heeft hoe statistiek werkt, helaas. Haar doel is haar vriendjes rijker maken en de rest van Nederland armer door gezondheidskosten onverantwoord te laten groeien. Vorige week zat ze in de studio bij Mart Smeets en vertelde ze enthousiast dat ze geld stak in sporten om overgewicht te voorkomen. Voeding speelt echter een veel grotere rol dan bewegen in het kader van obesitas. Maar ja, daar moet je wetenschappelijk onderzoek voor lezen en dat heeft alleen zin als je weet hoe statistiek werkt. Vandaag meldt Schippers in het Financieel Dagblad dat ze fors in de ouderzorg gaat ingrijpen. Zorg zou moeten worden georganiseerd in sociale netwerken. Wat zou dat betekenen? Ze gaat overigens voor het gemak maar even voorbij aan het feit dat nu al zes op de zeven tachtigers nog in de eigen woonomgeving woont.Volgens haar valt de voornaamste winst volgens haar niet te behalen bij die ziekenhuizen, omdat het stelsel daaronder "in de kern wel deugt". Ja dat klopt als winst centraal staat, maar niet als het om doelmatige zorg gaat. En daar zou het toch om moeten gaan?

Klink meldt (namens het CDA?) dat we gemakkelijk 6 tot 8 miljard kunnen besparen. Dat klinkt goed. Maar hij was toch diegene die gestart is met de marktwerking. En hij was ook diegene van de onnodige griepvaccins. Goed, iemand kan tot betere inzichten komen. Maar hoe wil hij dat dan doen. Dat blijft jammer genoeg onbeantwoord.

Dan heb je nog de SP. Volgens hen moeten we alles voor iedereen betalen, want iedereen is gelijk. Op zich vind ik ook dat zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Maar als je dat wil, is het wel handig om ook over de financiering na te denken. Anders zijn het loze nietszeggende beloftes. Het enige wat ik daar steeds over hoor 'dat ligt aan de keuzes die je maakt'. Ja dat begrijp, maar kan de SP dan ook uitleggen welke keuzes ze gaan maken, zodat ik weet hoe ze dat financieel aan gaan pakken. Ik ben bang dat ze dat helaas zelf totaal niet weten.

D66 heb ik nog iets horen roepen over orgaandonatie. Ja een belangrijk onderwerp, maar wel een mini mini onderwerp in het geheel van een visie over de gezondheidszorg.

Kortom: ik heb nog geen partij kunnen vinden die een onderbouwd plan heeft met betrekking tot onze gezondheidszorg. Je zou er daarom bijna blij van worden dat de zorg volstrekt onbetaalbaar wordt. Dan zal er toch iemand op moeten staan die een plan inclusief financiering bedenkt. Alles willen vergoeden is net zo goed sociaal als asociaal. Als je wil besparen - en dat kan niet anders - is doelmatigheid noodzakelijk. Daarmee voorkom dat er willekeurige beslissingen worden genomen. Ik vrees dat deze essentiële kennis over doelmatigheid nu niet aanwezig is bij politieke partijen. Hoe je je keuzes rationeel onderbouwd kun je bijvoorbeeld leren bij de master Evidence Based Practice bij het AMC. Als er binnen je partij deze kennis aanwezig is, kan er tenminste iemand zinnige voorstellen doen die BV Nederland verder helpen.

Intussen kunnen we starten met het stoppen van uitbetalen van buitensporige bonussen aan mensen die weg gaan omdat ze er een puinhoop van maken. Misschien is bij disfunctioneren het betalen van een boete door diegene die weg gaat meer op z'n plaats. Elke politieke partij zegt al jaren dat ze dat enorm belangrijk vinden, maar ondertussen verandert er helemaal niets.

Laat verzekeraars ook hun taken beter uitvoeren en verstrek een persoonlijke boete aan inkopers die onnodige apparatuur inkopen.