Gezond

De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948): Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken. Een gezonde voeding zowel fysiek als mentaal vormt de basis voor een goede gezondheid.

De nieuwere definitie is dat gezondheid het vermogen is van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit is wat ik mensen graag leer.

Klik hier als je wil weten hoe ik jou kan helpen.